”Jävla finne!”

En liten pojke står på en skolgård i södra Sverige. Som endast finsktalande är han ensam när de andra barnen leker sina rastlekar, precis som de flesta andra morgnar..

Någon noterar den ensamme och närmar sig honom. Snart formas en ring av pojkar kring invandraren och den för honom oförståeliga kakofonin tar till. Mitt i gyttret hör han till slut även kommentaren: ”Jävla finne!”. Det är välsignelsen som pojken tar emot från sina nya landsmän.

En misstänksam – ibland till och med våldsam – inställning till något nytt och främmande är inte svensk nationell egendom. Det är ett universellt fenomen. Det är något man finner i hela världen. Människan är rädd för förändring. Något upprör min sinnesfrid och världsbild.

Lasse, den omringade invandraren, bestämde sig ändå för att ta ansvar för sitt liv. Han ville inte underkasta sig andra barns förändringsmotstånd, utan göra det bästa av situationen.

I början var tagen kanske något grova. Någon blåtira då och då blev det nog efter många närkontakter. Men till slut vann Lasse sina skolkompisars förtroende och blev en del av gänget. Även det nya språket fastnade fort hos den snabbt lärande unge mannen. Lasse hade bestämt sig för att klara utmaningarna han mött. Den första stora förändringsprocessen i livet hade genomförts.

 

 

Medborgare i två länder

 

Lasse upptogs snabbt in i den nordiska kulturen. Välbetalda tjänstemannajobb varvades med fabriksarbeten och byggjobb i Norge och Sverige.

Driven av sin ekonomiutbildning och sin företagsamma natur startade Lasse som nittonåring sitt första företag, först inom städbranchen och sedan inom skobranchen. Sedemera skulle det bli fler företag. Affärerna började bra och den unge mannen arbetade dag och natt för sin framgång. Den höga farten slutade ändå med att ett av företagen kraschade rejält. Djupdykningen kostade familjen allt vad de ägde och det var bara att börja om, från ett kraftigt minus.

När Lasse hade slickat sina sår började han arbeta som landschef i Finland för en tysk detaljhandelskedja. Han blev bekant med varumärken och olika distributörsnätverk. Under distributörsmiddagarna och företagarträffarna föddes gnistan för coaching och konsultarbete.

Det blev så småningom en flytt till Finland med hela familjen. Familjen tänkte, att det kunde vara spännande att bo i Finland under några år. Tre decennier i Sverige och allt resandet i Norden och på andra håll i Europa hade satt satte en fördomsfri stämpel på Lasse.

 

Hjälpa andra till överflöd

 

Efter många mödosamma men intressanta år inom märkesvarorna bestämde sig Lasse för att ge efter för sin inre passion.

Han hade sett under sin karriär, hur han hade kunnat hjälpa otaliga företagare och andra sammanhang att hitta en ny växel i deras tillväxt. Han såg i sig själv förmågan och viljan att leda andra till ett mer kvalitativt liv. Vägen till överflöd går alltid genom förändring, av både individen och gruppen.

Arbetet som coach och konsult ledde Lasse snabbt till att bli en respekterad, omtyckt och uppskattad person bland såväl kunder samt inom branschen.

I takt med mognandet som människa och professionell började företagandets kall återigen göra sig hörd. Till slut var det dags att starta ett nytt företag, denna gång inom coaching och konsultation. Prime Coaching & Consulting Ab bildades 2006, och bytte namn till Growth Company LOICCA Ab under 2016. Under årens lopp har mer än 50 000 deltagare hittat till Lasses seminarier och drygt 100 företag fått hjälp inom förändring, ledarskap och tillväxt.

 

 

Tillväxt varje dag, varje stund

 

Lasse har ett starkt behov av att kontinuerligt växa inombords. Han är ett exempel för andra i att utveckla sig själv. Hela Lasses livserfarenhet är också tillgänglig för hans kunder.

Lasses värderingar är förankrade i en hållbar grund. Utgångspunkten är att varje individ är ovärderlig, värd respekt och unik, och så skall denne också bemötas.

När man vet var man själv står är det lättare och tryggare att möta osäkerheten som förändring för med sig både för en själv och andra. När hemmahamnen är känd, kan man med tillit lämna sin komfortzon.

Den första boken som Lasse skrev år 2007 handlar om individens relation till sig själv, andra, tid, pengar och livet. Boken framställer de centrala principer, som Lasse själv tror på.

Att upprätthålla en känsla av styrning och kontroll mitt i förändringstumulten har alltid varit en röd tråd i Lasse Wendelins liv. Samma kärnidé präglar hans coachingarbete, vars nytta otaliga nöjda kunder vittnar om, både i traditionella familjeföretag och multinationella konglomerat.

Ett balanserat och lyckligt liv är möjligt trots kraftiga förändringar, men förändring kommer inte utifrån utan inifrån människan. Ett frö till förändring finns i varenda en av oss.

Den andra boken, Ihmisen Aika (Människans Tid), släpptes under hösten 2013 och den utforskar med en facklitteraturs precision ledarskap och förändringen av arbetskulturer till att bli mer produktiva. Erfarenheten av förändringsarbetet som Lasse gjort i tiotals företag och andra sammanhang lyser igenom i boken. ”Här har du sammanfattat allt väsentligt om förändring och ledarskap” uttryckte en börsbolagschef efter att ha läst boken.

Under 2015 höll livet på att stanna när Lasse fick en cancerdiagnos. Operationen var dock lyckad och när Lasse hade kommit över chocken kunde världsförbättringen fortsätta. Budskapet i boken han själv skrivit, tio år tidigare, fick plötsligt en ännu djupare betydelse, denna gång för honom själv.

Under år 2016 började en ny fas kristalliseras när Kina kallade. Redan som ung intresserades Lasse av Kina och när han hade återhämtat sig från cancern bestämde han sig för att förverkliga sin dröm. Den första boken på kinesiska publiceras i Kina i augusti 2017. Boken heter Excellent Life, översatt till kinesiska, med andra ord, eller ska vi säga tecken卓越人生.

Utvecklingskonceptet som baseras på den första bokens fem livsdimensioner, eller som på affärsspråk benämns katalysatorer, formas under 2017 till ett digitalt tillväxtverktyg. Konceptet kallas WeCan och målet är ett omfattande tillväxtsystem. Vad passar bättre än att konceptet testas just i Kina av alla länder.

När detta skrivs är de första algoritmerna i WeCan-konceptet färdigkodade och första pilotfasen i Kina genomförs. Tillväxtresan fortsätter.

”När man vet var man själv står är det lättare och tryggare att möta osäkerheten som förändring för med sig både för en själv och andra. När hemmahamnen är känd, kan man med tillit lämna sin komfortzon”, summerar Lasse.